• จบวุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี( เจ้าหนี้ ) 0-3 ปี
  • มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied