• ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science
 • มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL Server
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

2 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Software Architecture, System integration, Camstar
 • VBA, ASP.NET, C#.NET, UAT
 • data modeling, Software Development

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET, C#, VB.NET, SDLC, VBA, .Net Developer
 • Oracle, MS SQL Server, .Net Programmer
 • UAT, data modeling, database design

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

7 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

7 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Experience in ASP.NET with C#, MVC, JavaScript
 • Experience in Structured Query Language (SQL)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

7 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

7 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

7 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Bachelor degree
 • 5 years experience
 • TOEIC

7 hours ago

 

Applied
 • Agile software development company in Chiang Mai.
 • Business visa and work permit for Expats.
 • Manage teams to develop modern web applications.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

17 hours ago

 

Applied
 • software development
 • Salesforce/ CRM
 • web based application

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • C#.NET New Technology MVC Framework
 • Work 5-day/week, Good Salary & Generous Benefits
 • Friendly Environment, Near BTS, Work-life balance

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

20 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • Male/Female, age 22-25 years old
 • Bachelor's Degree in Computer Science or Engineer
 • Sound knowledge of VB.Net, ASP.Net, Web Services

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years in HRIS or IT system related
 • Experience in Web Development, SQL Server, ETL, BI
 • Good command in English

22 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือนสูง สวัสดีการดี
 • ERP MIS SQL Query
 • มีความก้าวหน้าและมั่นคง

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ASP.Net, C#, VB
 • Programmer
 • Front-end & Back-end Developer

15-Nov-19

 

Applied
 • Health Insurance
 • Annual Leave
 • Provident Fund

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

15-Nov-19

THB16k - 20k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

15-Nov-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • 0-2 years experience
 • Knowledge in ERP/WMS
 • Knowledge in ASP.NET

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Programmer, Developer, Software Engineer
 • React, AngularJS, Java, C#, .Net MVC, Android, PHP
 • Web API, SQL, MS SQL Server, Oracle

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในเรื่อง Unified Modeling Language
 • มีความรู้ในการใช้ฐานข้อมูล MS SQL, Oracle, MYSQL
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

15-Nov-19

 

Applied
 • Programmer, Software Engineer, Software
 • SQL Server, Oracle, MS Access databases, VB6
 • JavaScript, PL/SQL, ASP.NET or Angular JS

15-Nov-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

15-Nov-19

THB35k - 55k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer / Electronics
 • Exp. 0-6 Years.
 • Having knowledge in MS SQL server

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

15-Nov-19

THB16k - 20k /month

Applied
 • At least 5 years' exp. in Java programming
 • Also have some experience in .Net
 • Experience in container, Docker & DevOps is a plus

15-Nov-19

 

Applied
 • English skills highly required
 • Ability to travel, bonus, development opportunity
 • Competitive salary, minimum education

15-Nov-19

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of ASP.NET, .NET Core, Angular, Node.js
 • Knowledge of C#, VB.NET, SQL
 • Good command in English/Welcome New Graduates

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ๊Using IVR tool Pure connect (Genesys),
 • 3+ years experience
 • Thai only

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • programming HTML5, CSS3, C #, ASP.Net
 • System testing Unit Test and Debug
 • Develop program to support the project.

15-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Nov-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

15-Nov-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Experienced in ASP.NET, SQL Server
 • Understanding of Software Development Life Cycle
 • Understanding of object-oriented design concepts

15-Nov-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer
 • Having experience at least 2-3 yrs in marketing
 • Good command of English

14-Nov-19

 

Applied
 • มีความรู้ในภาษา PHP, HTML5, CSS บน Linux
 • สามารถใช้งาน MySQL และ MS SQL
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

14-Nov-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

14-Nov-19

THB16k - 20k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Web Developer
 • C# / VB.NET
 • Fluent in English

14-Nov-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Knowledge on MS SQL Server 2012, IIS Tuning
 • Well Understanding on Programming Language

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English.
 • Age 23-35 Years
 • At least 3 Years of work experience in postion

14-Nov-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Minimum 3-year experience as System Analyst
 • C# .net, Java Script Sencha, Oracle, SQL , PL SQL,
 • Required TOEIC score at least 550

14-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science
 • Experience in Web Based Application
 • Able to design, analyze and develop Microsoft SQL

14-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application
 • สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ MVC ได้
 • สามารถเขียน Web Service RESTFUL ได้

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied