• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริการธุรกิจ, สาขานิติศาสตร์
  • ท่องเที่ยวประจำปี ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • ขยัน อดทน ทำงานใต้ภาวะกดดันได้

09-Sep-19

 

Applied