• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,ประกันคุณภาพ,ผลิต
 • ประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14 mins ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Computer Science , Computer Engineering
 • Programmer
 • 0 - 3 Years of experience

14 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด การจัดการ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในงานได้
 • เจรจาต่อรองเพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ

14 mins ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Graphic Designer
 • Digital Marketing
 • การออกแบบสิ่งพิมพ์

14 mins ago

 

Applied
 • Personal Assistant
 • เลขา
 • PA

14 mins ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเครื่องดื่ม
 • การจัดการปัญหาคุณภาพสินค้า
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ

21-Feb-20

 

Applied
 • At least 10 years experience in Accounting
 • Be a proactive, hands-on strategic thinker
 • Excellence communication and leadership skills

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Modern Trade
 • มีประสบการณ์ดูแลห้างที่จะต้องรับผิดชอบ
 • ประสานงานTOPS ,The Mall, Food land,Family Mart

21-Feb-20

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี

21-Feb-20

 

Applied
 • maintenance machine
 • 12 years working experience
 • salary 80K or above

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
 • อ่านภาษาอังกฤษได้

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in bakery and pastry
 • Experience in hotel industry
 • Sous Chef Pastry

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO,GMP,HACCP,BRC

18-Feb-20

 

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
 • อ่านภาษาอังกฤษได้

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience with HORECA business
 • Good Sales Skill
 • Good command of English

17-Feb-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (Publicly Accountable Entities-PAEs)
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

14-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business, Food Science
 • Good command of English skills
 • 1-2 years experienced in Key Account

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในธุรกิจบริการ หรือร้านอาหาร 3-5ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนเพิ่่มตามความสามารถการดูแลร้านแทนเจ้าของ
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลางขึ้นไป

11-Feb-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • Have negotiation skill and coordination
 • Experience in sale food products
 • Have a private car with a driver's license

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied