• จบด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน,มัณฑนศิลป์
  • มีประสบการณ์ด้านออกแบบภายใน 2 ปีขึ้นไป
  • ออกแบบภายในที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่(บ้าน-คอนโด)ได้

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • 2-years (min.) relevant professional experience
  • Experience in interior design or similar roles
  • Proficient & skilled operator in AutoCAD, Sketchup

17-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
  • 3-years (min.) relevant professional experience
  • Experience in interior design or similar roles
  • Proficient & skilled operator in AutoCAD, Sketchup

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied