• มีประสบการณ์งานเหล็ก สแตนเลส
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • ภาษาอังกฤษพอใช้

17 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  • ภาษาอังกฤษได้
  • จบสาขาวิทยาศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-20

 

Applied