• หัวหน้าส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 29-35 ปี
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

3 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ทำงานด้านอาชีวอนามัย
 • จป.วิชาชีพ

3 hours ago

 

Applied
 • บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
 • พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • บริหารจัดการการใช้อุปกรณ์การผลิต/เครื่องจักรต่างๆ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 • ปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ และออกต่างจังหวัดได้

18 hours ago

 

Applied
 • AX WMS Functional Specialist
 • implementation IT projects
 • Microsoft Dynamics AX WMS

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Business Application Manager,Information Technolog
 • AX WMS internal functional expertise
 • Microsoft Dynamics AX experience,2012 R3

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • จป. วิชาชีพ
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • ผู้ชายเท่านั้น

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • Safety Officer
 • OHSAS 18001

12-Aug-20

 

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

12-Aug-20

 

Applied
 • Pressure Vessels, Heat Exchangers,Static Equipment
 • 5 years in design preesure Vessels,mechnical
 • Designing Spheres Horton Sphere / Spherical Tanks

11-Aug-20

 

Applied
 • อายุ 22-30 ปี
 • จบ ป.ตรี
 • มีความเป็นผู้นำ

11-Aug-20

 

Applied
 • Degree in Occupational Safety and Health
 • 2 Years in Safety Operation Field
 • Knowledgeable of Dangerous Goods Regulations

11-Aug-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ทำงานทางด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี+
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied