• มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ทางกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
  • มีทัศนคติดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์

12-Aug-20

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied