• ดูแลและรายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้า
  • วางแผนงานด้านสต๊อกสินค้าให้สอดคล้องกับการขาย
  • มีความเป็นผู้นำ ละเอียดรอบคอบ

18-Sep-20

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลและรายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้า
  • วางแผนงานด้านสต๊อกสินค้าให้สอดคล้องกับการขาย
  • มีความเป็นผู้นำ ละเอียดรอบคอบ

15-Sep-20

Salary negotiable

Applied