• ประสบการณ์ในการดูแลการตลาดให้กับสินค้า
  • ประสบการณ์ในการดูแลการตลาดให้กับสินค้า
  • มีประสบการณ์ด้าน FMCG และสื่อสารภาษาต่างประเทศ

17-Feb-20

 

Applied