• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านออกแบบสื่อต่างๆได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ นำเทรนด์
 • ประสบการณ์ด้านกราฟฟริก 1 ปีขึ้นไป

10 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เลขานุการโครงการ ประสปการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การจัดการ
 • ประสบการณ์ทำงานเอกสาร-ธุรการ จดบันทึกการประชุม

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรม SQL, Microsoft Access, Microsoft Excel,
 • ประสบการณ์: 2 ~ 10 ปี ด้านการประกันชีวิต
 • การศึกษา: ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาคอมพิวเตอร์

19 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ใน Oracle หรือ Microsoft SQL
 • มีความรู้ด้าน Object Oriented Programming
 • จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ
 • Web Developer ( programmer )
 • b2b, b2c, wms, pasa, basa, e-office

19 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน Data Warehouse, ETL Process
 • มีความสามารถในการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server
 • มีความรู้ด้าน Data Warehouse, ETL Process

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ดูแล SERVER และ NETWORK เบื่้องต้น
 • สามารถแก้ไขปัญหา Computer, Network และ Printer ได้

19 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย1 ภาษา

19-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาโปรแกรมใช้ภาษา C#, ASP.NET, VB.NET, PHP, SQL
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และ เข้าใจ WORKFLOW

19-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบERP
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงระบบ NAVISION
 • ให้คำแนะนำและอบรมพนักงาน ในหัวข้อของระบบงาน

19-Nov-19

 

Applied
 • มีอาหารกลางวันฟรี
 • มีประกันสุขภาพ
 • เหมาะสำหรับคนที่รักการเรียนรู้ และสื่อสารเก่ง

19-Nov-19

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมได้
 • มีประสบการณ์ SAP
 • ขับรถยนต์ได้

19-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เบื้องต้นสนับสนุนทีมงานให้บริการ Internet
 • มีประสบการณ์งานด้าน Network อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

18-Nov-19

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ ตามความสามารถ
 • หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำหน้าที่ประสานงานในการเช็คงาน
 • ปวส / ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ทำหน้าที่วางแผนการผลิตในส่วนของการผลิต

18-Nov-19

 

Applied
 • ติดตั้งวางระบบ PC, Network, System server storage
 • IT Infrastructure Engineer
 • สวัสดิการดี รายได้สูง

18-Nov-19

THB45k - 55k /month

Applied
 • Monozukuri IT
 • เทคโนโลยีการผลิต,ความคิดสร้างสรรค์,นวัตกรรม
 • เงินเดือนสูงสวัสดิการดี

18-Nov-19

THB35k - 45k /month

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/IT / อื่นๆที่เกี่ยว
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศได้
 • มีความรู้ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Nov-19

 

Applied
 • Salary 15,000 - 40,000 N/A
 • Age between 25-35 years.
 • Bachelor's Degree in any fields

17-Nov-19

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years work experience
 • Network and Security
 • 18 Benefit, Bonus, Salary based on experience

16-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะภาษา JAVA หรือ Kotlin
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Source Control (git)
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน เเละละเอียดรอบคอบ

15-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการ์ณงาน 2 - 5 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, หรือที่เกี่ยวข้อง
 • งานเต็มเวลา, งานประจำ

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application
 • รวบสามารถเขียนโปรแกรม HTMLS . CSS3 , JAVASCRIPT

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 5-7 ปี ในงาน IT Risk Management
 • วางแผน ติดตาม และควบคุมงานบริหารความเสี่ยง

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

15-Nov-19

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
 • เวลาการทำงานมีการหมุนเวียนวันหยุด
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดเสาร์-อาทิตย์ 8.30-17.00
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ได้รับสวัสดิการมากมาย
 • สถานที่ทำงานเดินทางสะดวก ติด MRT

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานธุรการแผนก Safety และทำงานระบบ Safety
 • ทำงานด้านการจัดการเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

15-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานโปรแกรมเมอร์ 3 ปี ขึ้นไป
 • พัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษา เช่น C#, VB, JAVA

15-Nov-19

 

Applied
 • Male & Female, Age for all
 • Telco, Bank, Public Utility(BKK)
 • Professional IT services

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการทีมประกันคุณภาพ
 • จัดเตรียมและจัดทำ Master Test Plan Test Scenario
 • ควบคุมการทดสอบระบบที่มีผลกระทบภายในกลุ่มระบบงาน

14-Nov-19

 

Applied
 • รับแจ้งปัญหา และบันทึกปัญหาในโปรแกรมที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษา ข้อมูลการใช้งาน และแก้ปัญหาเบื้องต้น
 • ประสานงาน และติดตามการแก้ปัญหา

14-Nov-19

 

Applied
 • 1ใน startup ที่เติบโตเร็วที่สุด
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ใกล้ BTS เดินทางสะดวกสบาย

14-Nov-19

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male & Female, Age for all
 • Telco, Bank, Public Utility(BKK)
 • Professional IT services

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาวางสเปก หรือ TOR โครงการ
 • สนับสนุนการขายให้คำปรึกษา, ออกแบบ ระบบสายสัญญาณ
 • มีประสบการณ์ด้าน IT , Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ทำงาน รัตนาธิเบศร์ (ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง)

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • IT Support
 • แก้ไขปัญหาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน และติดตามการแก้ปัญหา

31-Oct-19

 

Applied