• ทำ Cash flow Budgeting และโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้ และมีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการสนามกอล์ฟ
 • ความรู้ด้านการเงิน ทำแผนงบประมาณรายปี
 • มีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการเล่นกอล์ฟ

14-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

13-Aug-20

 

Applied
 • Accounting & Financial
 • บัญชีโรงงาน
 • ต้นทุนการผลิต

13-Aug-20

THB30k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาโท / ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีบริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องของมาตรฐานทางการบัญชี และภาษีอากร

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Healthcare, E-Commerce, Government Services
 • Business Strategy, Business plan, Feasibility
 • 10+ ปีด้านพัฒนาธุรกิจ มีปสก.ในธุรกิจ E-commerce

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท / ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีบริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องของมาตรฐานทางการบัญชี และภาษีอากร

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • คำนวณและจัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ประสานงานกับสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปี

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ ตามความสามารถ
 • หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ /เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • Assistant Relationship Manager

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Bachelor degree in Accounting
 • excel , good command in english
 • 1 year experience in MGT skill

03-Aug-20

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ

03-Aug-20

 

Applied