• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • ทำงานเป็นทีมและมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
 • ปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนของออฟฟิศและหน้างานได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineering, BSc. or MSc. (preferred).
 • Experiences with Engineering License is advantage.
 • Good to Excellent command of English.

22-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience in Construction field
 • Salary commensurate with experience
 • Provident Fund, Health Insurance

22-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 Years Working experience
 • Car&House Allowance
 • Salary 28K and above

21-Feb-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Engineer
 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรรมโครงสร้าง

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Site Construction / Major Project
 • Project Management
 • Lifting & Confine Space Certificate

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทางพิเศษ
 • Structure Engineer

20-Feb-20

 

Applied
 • Experience of Civil in Photovoltaic System Site
 • Experience in Design or structure Engineering
 • Work in Solar and Energy Business is preferable

20-Feb-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • At least 3 years experience in civil design
 • Good knowledge in civil and structure design
 • Salary 35k or above

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • EPC Project for Oil & Gas
 • Civil Engineer
 • Design Engineer

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • งานวิศวะโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงาน,ประมาณราคา,ออกแบบอาคารโรงงาน โกดัง
 • เงินเดือนต่อรองได้ตามความสามารถ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) สะสมผลงานออกแบบได้

18-Feb-20

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ เขียนแปลนได้
 • มีใบ กว.

18-Feb-20

 

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • มีใบ กว.ภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกร
 • Auto Cad, S-CURVE

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ป.ตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดี เขียนแบบ และออกแบบได้

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • Knowledge of engineering design software
 • Posses a professional engineering license ( ใบกว.)

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย 25-30 ปี ป.ตรี วิศวฯโยธา บริหารงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี คุมงานก่อสร้าง อาคาร โรงงาน
 • มี กว. ใ้ช้ AutoCad/โปรแกรมพื้นฐานได้ เดินทาง ตจว.

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineering
 • Site investigation for construction projects
 • Project Engineer

15-Feb-20

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Age around 32 Years.
 • 8-10 years of experience.
 • Good command of written and spoken English.

14-Feb-20

 

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • Civil engineer
 • วิศวกร

14-Feb-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Civil Engineering,
 • 3 years experienced in project management
 • Computer literate in Microsoft office

13-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor of Engineering or related field
 • 1years of working experience in Civil Engineering
 • Be able to work at Sriracha

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับภาคี/สามัญ

10-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
 • สามารถใช้ AUTO CAD ได้ดี

09-Feb-20

 

Applied