• จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาตร์(Food Science)
  • จัดทำ Specification ของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
  • จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ เช่น Fami-QS GMP ISO 9001

28-Jul-20

Salary negotiable

Applied