• มีประสบการณ์ในด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ 5-7 ปี
 • มีทักษะการใช้ Excel PTT SQL Command SSIS Cube
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา C,C#,.Net Core

11 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ภาษา C# .NET PHP
 • มีความรู้ HTML5,CSS,Javascript,Bootstrap ,MVC,NET
 • มีความรู้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Relational DataBase

11 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้าน Business Analyst
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์, ความคิดเป็นระบบ, มุ่งมั่น

26-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
 • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
 • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

26-May-20

 

Applied
 • สามารถเข้าใจระบบ TCP/IP, optic fiber
 • มีความรู้เรื่องระบบเครือข่าย
 • วางแผนติดตั้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบ Network และ Server
 • อัพเดตซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
 • ติดตั้ง/พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการดูแลระบบ

26-May-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีอาหารกลางวันฟรี
 • ใกล้ แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีรามคำแหง

26-May-20

 

Applied
 • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่
 • อาหารกลางวันฟรีทุกวัน
 • ใกล้ แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีรามคำแหง

26-May-20

 

Applied
 • 1-3 years work experience
 • Creative Thinking and Computer skills
 • 18 Benefit, Bonus, Salary based on experience

26-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้าน Business Analyst และ ERP
 • มีความรู้ด้านระบบ ERP
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และแก้ไขปัญหา

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวคอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปสก.อย่างน้อย 1 ปี C#.Net ,ASP.NET, MVC

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Navision
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25-May-20

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้าน Business Analyst
 • พัฒนา ดูแลและจัดการ Business Requirement

25-May-20

 

Applied
 • Business Analyst
 • Digital Banking
 • Mobile Banking

25-May-20

 

Applied
 • เวลาเข้าทำงานยืดหยุ่น นนทบุรีไม่วุ่นวาย
 • เก็บความต้องการจากลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐ
 • จัดทำ Project Document วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

25-May-20

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญา ตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่าย
 • มี Certified CompTIA Security

25-May-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2+ ปี ด้านการพัฒนา API สำหรับซอฟต์แวร์
 • มีประสบการณ์การใช้ API Management Tool

25-May-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ
 • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

25-May-20

 

Applied
 • วุฒิป.ตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปี
 • มีทักษะการใช้QlikView , MS SQL Server

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีหรือสูงกว่า
 • มีความรู้ความเข้าใจหรือสนใจฐานข้อมูล MS SQL server
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-8 ปี

23-May-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน E-Commerce อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้าน E-Commerce / Google Analytic
 • SEO , SEM / Google Adwords / Social Network

23-May-20

 

Applied
 • พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ AS/400 RPG
 • ประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-20

 

Applied
 • Web Programming
 • Facebook API, Web Design
 • Near by Airport Link Ramkhamheag-BTS Phrakanong

22-May-20

 

Applied
 • Developer
 • IT Application Developer
 • Application Developer

22-May-20

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

22-May-20

 

Applied
 • ทำยอดได้ตามกำหนด / รับค่าคอมมิชชั่นงามๆ
 • สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้
 • กระตือรือร้นในการทำงาน บุคคลิกภาพดี

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล ตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรงุ ระบบที่พัฒนาขึ้น
 • ใช้ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ อาธิ เช่น PHP, MySQL

22-May-20

 

Applied
 • ระดับผู้บริหาร
 • ก้าวหน้าไปเป็น GM
 • รายได้สูง

22-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน Docker

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • รับสายผู้ใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
 • เปิด ปิด Ticket ได้ Log การทำงาน

21-May-20

 

Applied
 • SOAP,REST,JSON,XML
 • Java programmer,PHP,Software,JAVA Script
 • Angular JS, ionic framework,Android,iOS

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้การทำงานของระบบ ERP SAP Module PP
 • มีประสบการณ์ทำงานทาง ด้านระบบ ERP SAP
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

21-May-20

 

Applied
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้, IT Software
 • ทำงานเชิงรุกและมีทัศนคติที่ดี, IT development
 • มีประสบการณ์ Crystal Report

21-May-20

 

Applied
 • มีความสามารถหรือประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม
 • ป.ตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรม.วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือMIS
 • สามารถเขียนโปรเเกรมด้าน C#.net, MS SQLได้

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอม
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี

21-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงาน IT Helpdesk 5 ปี
 • มีความรู้ความสามารถใช้งานและแก้ไขปัญหา O365
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21-May-20

 

Applied
 • System Analyst
 • WMS
 • SQL

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • SAP B1
 • Programmer
 • ที่ปรึกษา

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมด้วย ASP, ASP.NET (C# หรือ VB)
 • มีพื้นฐานด้าน Web Server และ Database Server

21-May-20

 

Applied
 • เป็นพนักงานประจำ
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • icrosoft Windows, MS SQL Server, Sybase, Client

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ภาษา C# .NET MVC
 • มีความรู้ HTML5,CSS,Javascript,Bootstrap ,MVC,NET
 • มีความรู้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Relational DataBase

19-May-20

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย1 ภาษา

18-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Skill:Linux, Windows OS, และ Networking
 • Experience:Server,OS,Network,Database,System Admin
 • Working time: Monday to Friday

14-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย Network Solutions
 • มีประสบการณ์ในการสร้าง,พัฒนา และบริหารทีมขาย
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

13-May-20

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนา, แก้ไข Software ในระบบงาน ERP สำหรับอุตสาหกร
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • พัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C#

12-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Application support,SQL Statement
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ระบบ ERP,Implementระบบ ERP

12-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
 • ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสุรศักดิ์
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพ

12-May-20

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมWeb-based Application ด้วยภาษา PHP
 • สามารถใช้งาน SQL Statement กับฐานข้อมูล MySQL
 • PHP Framework, XML

11-May-20

Salary negotiable

Applied