• จัดหา Event ต่างๆ ได้
 • ทำสื่อการตลาด, โปรโมชั่น
 • รับผิดชอบประชาสัมพันธ์

13-Aug-20

 

Applied
 • Increase sales & customer satisfaction (NPS)
 • Increase brand awareness and brand perception
 • create unified communication strategy

13-Aug-20

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Business Development Officer
 • พนักงานพัฒนาธุรกิจ
 • ตลาดสี่มุมเมือง บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

11-Aug-20

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
 • ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

10-Aug-20

 

Applied
 • Minimum 1 year of market research experiences
 • Passionate about consumer behavior &brand strategy
 • Project manager who is positive & enjoy challenges

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied