• มีประสบการณ์ทางบัญชีรอบด้านอย่างน้อย 5 ปี
  • ทัศนคติดี เข้ากับคนง่าย สนุกสนาน ขยัน อดทน
  • ประสบการณ์ในบริษัทสายอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Nov-19

 

Applied