• ดูแลงานAdminหน่วยงาน Training
  • ติดต่อประสานงาน ทำงบ เบิกจ่าย ดูแลงานเอกสารทั้งหมด
  • At least 3 years working experience HRD/Training

30-Mar-20

 

Applied