• ประสบการณ์ในด้านการดูแลพื้นที่เช่าสำนักงาน
  • มีความรู้ด้านงานระบบไฟฟ้า
  • มีใจรักในอาชีพการบริการงานให้ลูกค้า

22-Jan-20

Salary negotiable

Applied
  • งานเบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางของบริษัท
  • ดูแลพนักงาน Outsource
  • ดูแลความเรียบร้อยสำนักงานและประสานงานฝ่ายอาคาร

20-Jan-20

 

Applied