• ประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด

22 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • PHP Developer, PHP Programmer
 • Full Stack Developer, Front End Developer, Backend
 • WordPress, Laravel

42 mins ago

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 hour ago

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารศูนย์บริการรถยนต์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • โอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • ประสบการณ์งานลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 8 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 11 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Security skills
 • นิติศาตร์/จิตวิทยา/การจัดการคลังสินค้า
 • การจัดการด้านความปลอดภัย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หน่วยงานของรัฐ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • คลองห้า

3 hours ago

 

Applied
 • To build and provide training programs
 • Knowledgeable in insurance products and insurance
 • Background in insurance business is preferable

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Sales,Insurance in industry
 • Insurance Specialist
 • Bancassurance

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bancassurance Sale
 • Insurance Specialist
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Product Manager,Product Management
 • Product Marketing
 • IT product

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 10 years of experience as an Accounting
 • Proven knowledge of IFRS accounting standards
 • Excellent computer skills on MS Office

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 10 years of experience as an Accounting
 • Proven knowledge of IFRS accounting standards
 • Excellent computer skills on MS Office

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • A licensed CPA / CIA / TA will be an advantage
 • Good analytical, inter-personal

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree required
 • 6+ years of relevant experience
 • Demonstrated success in financial modelling

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานโรงไฟฟ้า
 • เข้าใจเกี่ยวกับการเงิน ต้นทุน และการบริหารการเงิน

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน
 • ทำงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน

8 hours ago

 

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

12 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

13 hours ago

 

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

13 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือนักศึกษาฝึกงาน
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

13 hours ago

 

Applied
 • แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอขายประกัน
 • ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ
 • รักงานขาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและบริหาร
 • ทำงานร่วมกับทีมขาย
 • มีความรู้เครื่องมือแพทย์/รังสีเทคนิค/เอ็กซ์เรย์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Logistic
 • Chinese
 • Transportation

13 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ด้านงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการและแนะนำลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์ซ่อม
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น รับฟังเพื่อปรับใช้และปรับปรุง
 • มีทักษะด้านภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพดีฉะฉาน ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น
 • มีทักษะด้านภาษาที่สอง
 • เดินทางไปดูงานต่างประเทศได้

13 hours ago

 

Applied
 • 2 Yrs Experience in HR Training or Development
 • Degree in Industrial Engineering or Related Field
 • Age Not Over 35 Years Old

13 hours ago

 

Applied
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

13 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ทำงานสายงาน Safety / EHS มาอย่างน้อย 1 ปี
 • จป.วิชาชีพ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (พระรามสาม กรุงเทพ)

13 hours ago

 

Applied
 • terms of UX/UI design, UX process, digital
 • creative, website, mobile, campaign
 • digital strategy, 5 years experience

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่คล่องแคล่ว

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาดิจิทัลมีเดีย/ตัดต่อวิดีโอ
 • สามารถใช้โปรแกรม PS, AI, PR, AE โปรแกรมตัดต่อ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied