• วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5-10 ปี
 • สามารถจัดการและรับมือกับปัญหาและแรงกดดันต่างๆได้ดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ความรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีทักษะการจัดการดี สามารถติดต่องานภายนอกได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน 7 ปีขึ้นไป
 • มี CPD Licence
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in accounting.
 • At least 5 years working experience in accounting
 • Good command of English and computer proficient.

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี มีประสบการณ์
 • มีรถส่วนตัวมาทำงาน มีโบนัสและประกันอุบัติเหตุให้

03-Apr-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ที่เคยทำงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ทำงาน External Audit
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

31-Mar-20

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน Budget Control
 • ประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบบัญชีหรือInvestor Relation
 • สามารถใช้ Excel เป็นอย่างดี(Advanced) เช่น Sumifs

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Role of Accounting Function.
 • Experience in Accounting field more than 5 years.
 • Be able to work under pressure.

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • minimum 5 years of work experience with supervisor
 • experience internal and external audit in cambodia
 • Working experience in SAP and Microsoft Office.

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied