• มีความรู้ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • ผู้รับผิดชอบด้านกลยุทธ์,โครงสร้างงบประมาณ

3 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์
 • วุฒการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ด้านIBM Maximo

4 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ชำนาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย ต้องมีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจสุขภัณฑ์
 • พูด/อ่าน/เขียน/สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • ประสบการณ์มากกว่า 10ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Passionate in Real Estate & REIT
 • Experienced in Property Management
 • Well-Mixed with Finance & Engineer Background

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in Programming Project.
 • Experience in ICT industry At least 3-8 years.
 • PMP, Prince2 certification would be an advantage.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
 • Property Leasing

7 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงาน
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารผ่านอีเมล์ได้

7 hours ago

 

Applied
 • Sell in Automotive Manufacturing, OEM
 • Experienced in Industrial Sales and Modern Trade.
 • มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้สถานประกอบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor Degree of Chemistry or chemical related
 • 5 years’ experience as sales for chemical product
 • Own a personal car and be able to use car for work

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Good command of both written and spoken English
 • 5 yrs’ experience in Supervisor/Assistant Manager

7 hours ago

 

Applied
 • 1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้
 • 2. มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 4 ปี
 • 3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

9 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • QS Manager
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประกันสังคม,ยูนิฟอร์ม,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Manager
 • มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงเครื่องกลอย่างต่ำ 7 ปี
 • มีประสบกาารณ์โรงงานเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in economics,finance CFA, CISA
 • Broad understanding of Global/Asian macro economic
 • Strong analytical and decision making skills

10 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อ,Purchase
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ
 • ผู้จัดการ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Can speak English and Madarin
 • Must have CPD
 • Good Attitude

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience In electrical Testing room
 • ISO/IEC17025
 • Bachelor's Degree or Higher in Electrical Engineer

11 hours ago

 

Applied
 • หยุดเสาร์อาทิตย์
 • เงินเดือน40,000 - 50,0000
 • มีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

11 hours ago

 

Applied
 • ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
 • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
 • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการดี รายได้ดี
 • ทำงานยืดหยุ่น
 • รับสมัครด่วน

11 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
 • มีใจรักในงานบริการ

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทั่วไป
 • มีใจรักในงานบริการ

11 hours ago

 

Applied
 • บันทึกรายรับ-รายจ่าย จำแนกตามหน่วยธุรกิจ
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำรายงานลูกหนี้-เจ้าหนี้ รายการรับเงิน/จ่ายเงิน

11 hours ago

 

Applied
 • ์Network Engineer
 • Cisco SDA,CMX,LBS,WLC,Firewall
 • Cisco Certified Network Associate & Professional

12 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท
 • มีประสบการณ์ 3 ปี
 • ทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • At least 7-10 year experiences in Substation 115kV
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การคัดเลือก
 • วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี

15 hours ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชีต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย
 • ควบคุมตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร

15 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต
 • กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ของกระบวนการการผลิต
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ การตัดสินใจและการบริหารทีมงาน

15 hours ago

 

Applied
 • Quality Control
 • Quality Assurance
 • Develop supplier capabilities

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • minimum 5 years of work experience with supervisor
 • experience internal and external audit in cambodia
 • Working experience in SAP and Microsoft Office.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in R&D role within wood furniture
 • Good command in English
 • Knowledge People management

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint)
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลภาพรวมของโครงการ
 • Project Manager
 • รับหลายอัตรา

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years' experience in Accounting
 • Knowledge in ISO 9001, 14001
 • Variable Bonus and Allowance

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • recruitment
 • human resource
 • Bachelor degree graduation

15 hours ago

 

Applied
 • Purchasing, import, export, logistics, spare parts
 • Fluent in English
 • SAP

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Occupation health and safety.
 • 5-8 years experience in safety and environment.
 • Able to work at factory in Amata City Chonburi.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เคมี
 • หยุด เสาร์-อาทิตย์
 • มีประสบการณ์ ในด้าน งานเอกสาร ISO

20 hours ago

 

Applied