• ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ทางด้านการผลิต 7 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงาน 5 ปี

6 hours ago

 

Applied

Factory Manager

Thai Hachiban Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

19 hours ago

 

Applied
 • กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของกระบวนการการผล
 • ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ไ
 • วางแผนวิเคราะห์บริหารทรัพยากรบริหารต้นทุนพัฒนากระบ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male 30-45 years old
 • Experience: cracker and snacks
 • good command of written and spoken English

16-Oct-19

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงและงานผลิต 20 ปี
 • ทำงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี/จังหวัดอุทัยธานี

16-Oct-19

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงานอย่างน้อย 7 ปี
 • มีความรู้ด้านการผลิตฟิล์มพลาสติก จะพิจารณาพิเศษ

16-Oct-19

 

Applied
 • เชียวชาญงาน ตัด พับ ม้วน งานโลหะเหล็ก พัดลม,Blower
 • ประสบการณ์การควบคุม และบริหาร งานเชื่อม
 • ควบคุมการผลิตระบบ สายพานลำเลียง (Conveyor Line)

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 10 years working experience in a chemical site.
 • Good leadership skill and good English skills.
 • Salary 60K or above, 5 days working

15-Oct-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ และสามารถจัดทำ ISO 9001:2008 ได้
 • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการโรงงานหรือผู้ช่วยผู้จัดการ

15-Oct-19

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในงานบริหาร มีภาวะผู้นำ
 • ดูแล/คำนวนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า , เครื่องกล
 • มีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำที่สาขาต่างประเทศได้

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • Factory Manager
 • Plant Manager

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ / เทคโนโลยีเสื้อผ้า
 • ประสบการณ์ด้านการ์เม้นท์ อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

10-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • ดูแลจัดการงานโรงงานด้านวิศวกรรมและสาธารณูปโภค
 • มีทักษะเรื่องการใช้เครื่องมือแปรรูปอาหาร

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม 5-7 ปี
 • มีประสบการณ์บริหาร การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

08-Oct-19

 

Applied