• มีความรู้ใน Oracle หรือ Microsoft SQL
 • มีความรู้ด้าน Object Oriented Programming
 • จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง, EPC
 • ธุรกิจEPC, ก่อสร้าง, โรงไฟฟ้า
 • วิศวเครื่องกล, วิศวโยธา, วิศวกรรมศาสตร์

12-Aug-20

 

Applied
 • At least 5 years experiences in SAP HR
 • Have SAP HR/HR project management experiences
 • Proficient in English both written and spoken

12-Aug-20

 

Applied
 • At least 5-10 years experiences for industrial
 • Have an Engineering License
 • High skill of work with EPC or sub-contractor

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Programming/Software Project.
 • Experience in ICT industry At least 3-8 years.
 • PMP, Prince2 certification would be an advantage.

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานก่อสร้างบ้านแนวราบ Pre cast - Tunnelform
 • รับหลายอัตรา
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที

11-Aug-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 5-7 ปี

11-Aug-20

 

Applied
 • รายงานยอดส่งงานตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารโครงการงานติดตั้ง
 • ควบคุมงบประมาณของแต่ละโครงการให้ต่ำที่สุด

11-Aug-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • 35,000 บาท/เดือน
 • Technical Management
 • Project Management

11-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in business admin.
 • At least 3-5 years of working experience
 • Good PC skills in MS Office

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager / Project Engineer
 • Prepare and manage project schedule
 • Budget management

10-Aug-20

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • กำกับดูแลการก่อสร้าง
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน

07-Aug-20

 

Applied
 • สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL หรือ NoSQL
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโดย AP
 • Gym support expense

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มี ปสก. ด้านบริการสารสนเทศ, พัฒนาเว็บไซต์ 0-2 ปี
 • มีความเข้าใจด้าน Web Application เป็นอย่างดี

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied