• รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

5 hours ago

 

Applied
 • งานท้าทาย มีความเป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบงานโครงการได
 • ผลตอบแทนขึ้นกับจำนวนโครงการที่ดูแล
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล ฟิสเนส ค่าเบี้ยเลี้ยง

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน 2 ปีขึ้นไป
 • ละเอียด รอบคอบ ทำงานเร็ว

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Management
 • Sales Skill
 • Management Skill

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี Accounting
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่ม ปตท.
 • จัดทำงบการเงินบริษัทในกลุ่ม ปตท.

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Accounting
 • At least 10 years working experience
 • Salary Negotiable

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Payroll,accountant,AP,AR
 • Payroll, Accounting
 • เงินเดือน,บัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 1-3 Years experience in sales
 • Strong customer service and problem solving skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

15 hours ago

 

Applied
 • Customer Engagement
 • Loyalty Program
 • CRM

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำฝ่ายจัดซื้อ
 • มีความมั่นใจ กล้าต่อรอง
 • พูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Oil Trading, Operations
 • Accounting, Finance, Audit
 • Chartering, Shipping

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New graduated with excellent in English speaking
 • SOA, Logistic Accounting, 2 year at least
 • English communicate

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resource
 • 2 years of experience in Accounting and Finance
 • Good command in English

17 hours ago

 

Applied
 • Assistance HR Manager Position
 • MRT and BTS Location
 • Good Benefits

17 hours ago

 

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้คล่อง
 • สามารถทำงานด้านจ่าย/เจ้าหนี้
 • คล่องงานด้านภาษี หัก ณ ที่จ่าย

18 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Passion - Teamwork - Professional
 • Jatujak Area
 • Benefits are provided

18 hours ago

 

Applied
 • นักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค,Research
 • จบการศึกษาปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์
 • Macroeconomic Analyst

18 hours ago

 

Applied
 • FI-CO,SD,MM-PO
 • SAP OFFICE
 • เจ้าหน้าที่ SAP

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • พูดภาษาจีนได้พิจารณาพิเศษ

19 hours ago

 

Applied
 • AP Accounting
 • Finance
 • Accounitng Officer

19 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี
 • ปิดงบการเงิน
 • CPD

19 hours ago

 

Applied
 • 1 year experience in Assurance
 • Detail oriented and service mind
 • Have experience in life and non insurance business

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years working experience
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • knowledge of Accounting Standards and Thai Tax

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท การบัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านบัญชีต้นทุน และ SAP อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์โครงสร้าง ต้นทุน กฎหมาย

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting,
 • Experience in feasibility analysis
 • 3 years of experience in audit or internal audit.

23 hours ago

 

Applied
 • Record Accounts Payable for general purchase
 • Prepare document to process payment
 • Input local vendors invoice to cash forecast

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินและธุรกิจ
 • เข้าใจเชิงลึกของธุรกิจเกษตร การผลิต
 • สวัสดิการดีเยี่ยม

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา HR บัญชี การเงิน
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์

23 hours ago

 

Applied
 • ได้เรียนรู้ทั้งงานบัญชีและสอบบัญชี
 • บริษัทออกค่าอบรม CPD ให้ทั้งหมด
 • สามารถเก็บชั่วโมงเพื่อสอบ CPA ได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทางบัญชีและงบการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารปิดบัญชีได้ และมีความรู้ทางด้านภาษี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์MS Office ได้ดี

23 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Accounting Professional
 • Thai Speaking
 • Based in Kuala Lumpur, Malaysia

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting field
 • Good command in English
 • Working : 5 days/week

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experiences in accounting/finance at least 4
 • Fintech start up
 • Free lunch and Group insurance

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีมากกว่า 7 ปีขึ้นไป
 • ทักษะภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียนได้ในระดับปานกลาง

23 hours ago

 

Applied
 • ประสบกาาณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปิดบัญชีได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

23 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการบัญชีและการเงิน มีความสามารถปิดบัญชี
 • รายงานทางภาษี สำหรับยื่นงบการเงินประจำปีควบคุม
 • บริหารงานการเงิน ด้านการรับและการจ่าย การทำธุรกรรม

23 hours ago

 

Applied
 • รับสมัครด่วน
 • วันหยุด เสาร์ อาทิตย์
 • ที่ทำงานใกล้ BTS ช่องนนทรี

23 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Overseeing the Financial and Accounting department
 • Implementing and ensuring appropriate financials
 • Providing reports to the Management team

20-Nov-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • ตรวจสอบภายใน , โรงพยาบาล
 • Internal Audit
 • manager , Director , Hospital

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in accounting
 • Experience in retails shop is preferable
 • female age 25-35 years old

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงทางด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • -
 • เงินเดือนตามตกลง ทำงานจันทร์-เสาร์

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาอสังหริมทรัพย์
 • ความรู้ทางด้านบัญชี
 • ทักษะการติดต่อประสานงาน

20-Nov-19

 

Applied