• ดูแลความเรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้อง
 • ประสบการณ์การทำด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จบปริญญาตรี ด้านบัญชีโดยตรง

8 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ปสก.ในงานขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการบัญชีและการเงิน มีความสามารถปิดบัญชี
 • รายงานทางภาษี สำหรับยื่นงบการเงินประจำปีควบคุม
 • บริหารงานการเงิน ด้านการรับและการจ่าย การทำธุรกรรม

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ5ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

19 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • หัวหน้าฝ่าย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี และ/หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ในงานด้านบัญชีและการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ ตามความสามารถ
 • หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำงบบัญชีและการเงิน
 • จัดทำรายละเอียดงบบัญชีการเงิน
 • ตรวจสอบงบประมาณ

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting,
 • Experience in feasibility analysis
 • 3 years of experience in audit or internal audit.

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • อายุ 35-45 ปี
 • หากมีประสบการณ์ผ่านงานธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Aug-20

 

Applied
 • CPA holder is preferable
 • At least 3 years of experience from Real Estate
 • Budget Management

09-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

09-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • วางแผนโครงการก่อสร้าง

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีความรู้ด้านหลักกาารทางบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปิดงบ
 • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 • สามารถเซ็นเป็นผู้ทำบัญชีในงบการเงินได้

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • No experience - 2 year of experiences
 • Thoughful person
 • Competitive salary

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • 1 ปี ในฝ่ายบัญชี การเงิน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • เคยใช้โปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อนุมัติและลงนามในเอกสารยื่นภาษีประจำเดือน/ปี

07-Aug-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการแผนกบัญชี
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 • บัญชีและการเงิน

07-Aug-20

 

Applied
 • งานบัญชี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สายการบัญชีเท่านั้น
 • ใช้ Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ดี

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีเอกสารรับรอง CPD หรือ CPA

07-Aug-20

 

Applied
 • ทำงานบริษัทเล็ก เริ่มงาน 09:00
 • ระบบบัญชีไม่ซับซ้อน ปวดหัวน้อย
 • สวัสดิการเยี่ยม

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Finance Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 3 Yrs in Accounting/Finance Functions from Trading
 • Good Command of English
 • Has Knowledge of SAP / ERP System

06-Aug-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขา การบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • บริษัทกำลังขยายงาน
 • ผู้บริหารระดับสูง

06-Aug-20

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting & Financial
 • บัญชีโรงงาน
 • ต้นทุนการผลิต

06-Aug-20

THB30k - 70k /month

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหาร
 • Accounting and Finance staff
 • พนักงานแผนกบัญชีและการเงิน

05-Aug-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ความรู้ความสามรถด้านบัญชีอสังหาริมทรัพย์
 • จัดทำงบการเงิน และ cashflow ของนิติบุคล
 • ประเมิน วิเคราะห์สาเหตุปัญหาในการบริหารด้านบัญชี

05-Aug-20

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • โบนัส

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปในสาขาใดก็ได้
 • มีความละเอียดในการทำงาน
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

04-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงเรียนเอกชน, นานาชาติ
 • สามารถปิดงบบัญชีได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Aug-20

 

Applied
 • นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้
 • Excellent in English
 • มีทักษะวางแผนและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

03-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • At least 10 years experience and CPA
 • At least 3 years experiences with big4 audit fir
 • Proficient in English Certified Public Accountan

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในระบบงานSAP อย่างน้อย3ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ
 • ดูแลสนับสนุนระบบงานSAP ให้กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

31-Jul-20

 

Applied