• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจและกฏหมายด้านผู้บริโภค
 • เจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัท
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญาต่างๆ

2 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประจำออฟฟิศสีลม
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • งานมั่นคง สวัสดิการดี

13 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
 • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน

05-Aug-20

 

Applied
 • นิติกรรมสัญญา
 • Good command in English
 • Bachelor degree or higher in faculty of law

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • CRM
 • งานโอนกรรมสิิทธ์
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Legal Manager
 • Logistics Law
 • Delivery and Logistics Management

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ
 • จัดหาคัดเลือกผู้รับเหมา
 • ศึกษาและวิเคราะห์โครงการใหม่ๆ

31-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขากฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายอย่างน้อย 5 ปี
 • ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

31-Jul-20

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย

31-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบสูง

29-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in law
 • Reviewing, commenting and drafting contract
 • Fast learner and pro-active personality

29-Jul-20

 

Applied