• จบด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน,มัณฑนศิลป์
  • มีประสบการณ์ด้านออกแบบภายใน 2 ปีขึ้นไป
  • ออกแบบภายในที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่(บ้าน-คอนโด)ได้

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied