• สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟังพูด อ่านและเขียน
 • ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 • ความสามารถในการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกอง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 year experience in investor relations,investment
 • Able to communicate in English
 • Degree in Accounting, Finance, Marketing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 5 ปี +ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • ระดับตำแหน่ง: Assistant VP - VP

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Financial Analysis
 • Financial compliance management
 • Financial modeling

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Positive thinking, friendly, good attitude
 • Loves new things, good problem solving
 • Strong organisational skills, multitasking

26-Feb-20

 

Applied
 • Positive thinking, friendly, good attitude
 • Loves new things, good problem solving
 • Strong organisational skills, multitasking

26-Feb-20

 

Applied
 • SET and SEC regulations
 • IR,Rode Show, 56-1
 • ให้ข้อมูล นักลงทุนสัมพันธ์ , ประชุม บอดร์บริหาร

26-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ

24-Feb-20

 

Applied
 • ทำงานย่านบางนา
 • ทำงาน 5 วัน, เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
 • สวัสดิการดีเยี่ยม

24-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีการบัญชี การเงิน บริหาร หรือเทียบเท่า
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์การด้านนักลงทุนสัมพันธ์

21-Feb-20

 

Applied
 • Investor Relations, Company Secretary
 • Holding company
 • นักลงทุนสัมพันธ์

19-Feb-20

THB70k - 160k /month

Applied
 • ทำงาน 5 วัน
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ประเวศ

17-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting or MBA
 • 3 years of experience in investor relations
 • Good command in English

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied