• วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานเป็นทีมดี ไม่เกียงงาน มีความรับผิดชอบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 mins ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาต่อยอด
 • ท่องเที่ยวประจำปี

11 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายขั้นต่ำ2ปี
 • ไม่จำกัดเพศเเละอายุ
 • รายได้ 20K-50K+ Commission

3 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • พนักงานขาย , เงินเดือน , คอมมิชชั่่น , ขาย , SALES
 • สวัสดิการ , ประกันสังคม , SALE , CONSULTANT
 • รายได้เฉลี่ย 25,000 - 50,000 บาท/เดือน ไม่มีเพดาน

3 hours ago

THB25k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอาหาร
 • ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา สำหรับธุรกิจใหม่
 • เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี และการเงินในองค์กร Startup

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง/งานติดตั้งระบบอย่างน้อย 5 ปี
 • ควบคุมดำเนินงานติดตั้งให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด

8 hours ago

 

Applied
 • มีความเชี่ี่ยวชาญด้านโปรแกรม AutoCad
 • ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Revit ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ออกแบบเกี่ยวกับงานครัว ระบบครัวต่าง ๆ

8 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

8 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสี
 • บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านรังสีวิทยา

8 hours ago

 

Applied
 • IT security ,Programmer,Business Analyst
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
 • ธุรกิจแฟรนไชส์อื่นๆ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /เกี่ยวข้อง
 • เขียนโปรแกรมด้าน Web Application หรือ.NET Core web
 • เข้าใจ Object Oriented Analysis and Design

8 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree's in any field
 • Communicable in English
 • 1-2 years of Experience in Admin or new grads

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์งานด้านHDD อย่างน้อย 1-2 ปี
 • หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี

8 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ปิดงบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

8 hours ago

 

Applied
 • จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล
 • ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • ความรู้ความสามารถในงานวิจัย

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Compliance อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้กฎหมาย พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงิน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความกระตือรือร้น
 • ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

8 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • WMS, OMS, product information management
 • online malls and SNS commerce
 • Improve our e-commerce platforms

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม
 • นำเสนอ Solution ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • เงินสนับสนุน 3 เดือนแรก, ค่าคอมมิชชั่น โบนัสการขาย

8 hours ago

 

Applied
 • At least 9 years working experience
 • Develop new products and improve existing products
 • Salary 70k or above

8 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

8 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • A master's degree or an equivalent or above
 • Experience in business planning at a business firm
 • English: Business level

08-Dec-19

THB55k - 120k /month

Applied
 • พัฒนาระบบงานและองค์กร
 • กระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน
 • ISO , KPI

08-Dec-19

 

Applied
 • Education Consultant
 • In-house Sales
 • Sales at Language school

08-Dec-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือโยธา
 • ประสบการณ์ในการเขียนแบบโครงสร้าง อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ เช่น Auto CAD, Sketch up ได้

07-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

07-Dec-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป 1-2 ปี
 • มีใบ กว.(พิจารณาเป็นพิเศษ)

07-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

07-Dec-19

 

Applied
 • ความรู้ด้าน ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป
 • ผู้ที่ไม่ชอบความจำเจซ้ำซาก มีความมุ่งมันพัฒนาอย่าง
 • การทำงานที่ท้าทายและสามารถพัฒนาระบบการทำงานได้

07-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • บัญชีทั่วไป AR , AP
 • สามารถใช้ Program Micosoft word/Excel
 • จัดทำและยื่นแบบภาษี ต่างๆ

06-Dec-19

THB16k - 25k /month

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัด
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

06-Dec-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องของทีมฝ่ายขาย
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัด (ไม่บ่อย)

06-Dec-19

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจโดยเฉพาะกฎหมายผู้บริโภค
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจ นิติกรรมสัญญา
 • เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการจดทะเบียนต่างๆ

06-Dec-19

 

Applied
 • รับผิดชอบการสอนในสาขาการจัดการเทคโนโลยีฟารม์
 • รับผิดชอบด้านงานวิจัย, งานบริการวิชาการ
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปี

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ Project Management
 • มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการ อย่างน้อย 3 ปี

06-Dec-19

 

Applied
 • ออกแบบโครงการฝึกอบรมหรือโครงการพัฒนาพนักงาน
 • จัดทำหลักสูตร/พัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
 • At least 1 years working experience HRD/Training

06-Dec-19

 

Applied
 • Admin
 • officer
 • Admin Officer

06-Dec-19

 

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ดูแลลูกค้า Big Corporate
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการด้านการเงิน

06-Dec-19

 

Applied
 • สอบทานดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกม.
 • ทบทวน-ประเมินความเสี่ยงระบบงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • เผยแพร่หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
 • ร่างและตรวจสอบสัญญา
 • งานเกี่ยวข้องกับฝ่ายกฎหมาย-สถาบันการเงิน/ทนายความ

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Investment Analyst
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและการลงทุน

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • สาขาพยาบาลศาสตร์
 • พิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน
 • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาล

06-Dec-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

06-Dec-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • จบป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ในคลินิกความงาม สปา อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเดินทางในเขตที่ตนเองรับผิดชอบได้

06-Dec-19

Base salary + high commission

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied