• มีประสบการณ์ในงานขายITอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการนำเสนอ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • งานสารสนเทศ
 • งาน IT
 • งาน SAP

03-Apr-20

 

Applied
 • Software Tester / Automate Tester / Junior Tester
 • ์New graduate are welcome
 • Able to onsite in Bangkok (BTS/MRT line)

03-Apr-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Engineer
 • มีความสามารถในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนา web application

31-Mar-20

 

Applied
 • IT compliance
 • กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน
 • ธนาคารแห่งปรเะเทศไทย, BOT

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS, IT
 • ปสก. 3 ปี+ ในสายงาน IT Auditor, IT Security
 • Toeic score 500+

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์
 • มีทักษะด้าน Application or web development
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (TOEIC 600)

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied