• ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดประชุม การติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ ความเข้าใจ ธุรกิจIT
 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ และมีใบขับขี่

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเลขานุการ งานธุรการ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ

05-Aug-20

 

Applied
 • มีรถรับส่งบริการ
 • ทำงาน 5 วัน, เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
 • สวัสดิการดี

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเลขานุการ
 • ประสบการณ์ทางด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 2-5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูงและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

02-Aug-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการทำงานด้านเลขานุการบริษัท
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • รักในงานเอกสาร

31-Jul-20

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • กฎหมาย บริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ Toeic Ielts
 • จัดประชุม เลขานุการ

31-Jul-20

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 • เลขานุการบริษัท
 • ประชุม ผู้บริหาร บอร์ด กรรมการ

31-Jul-20

 

Applied
 • Degree in Social Work or related field i.e.
 • Strong problem solving and group work leadership
 • Ability to interact with people of all ages

31-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
 • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
 • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

31-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
 • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
 • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

31-Jul-20

 

Applied
 • Company Secretary
 • Corporate Governance
 • สำนักกรรมการผู้จัดการ

31-Jul-20

 

Applied
 • มีความอดทนเป็นเลิศ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการมีความคล่องตัวในการเดินทาง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

30-Jul-20

 

Applied
 • A winning smile and “can do” attitude
 • Ability to manage a busy switchboard
 • Must have EXCELLENT spoken and written English

21-Jul-20

 

Applied