• เจ้าหน้าที่บัญชี
 • บัญชีตรวจจ่าย
 • ประกันภัย

15 mins ago

 

Applied
 • AP, Accountant, Accounting, ACCPAC, Oracle
 • Finance, Good English, Excel
 • TAX, VAT, Invoice, contract

21 mins ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 หรือ 2 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 – 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม FORMULA

4 hours ago

 

Applied
 • Co-ordinate with oversea HQ
 • Good command of english
 • Chinese Speaking will be highly consideration

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AR, AP
 • Reconcile
 • Express

4 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Thai, Male or Female, Age not over 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 5 working days

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รายงานรายรับ - รายจ่าย
 • รับผิดชอบ บันทึกรายรับของโครงการ
 • จัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Min. 3 years hands-on middle accounting
 • Good command in written and spoken English

4 hours ago

 

Applied
 • เบี้ยขยันเดือนละ 2,000 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดเสาร์ที่ 1,3 ของเดือน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานทีทำงานกรุงเทพกรีฑา ซอย8 แยก8

4 hours ago

 

Applied
 • มาร่วมทีมสร้าง world-class startup
 • เปิดกว้าง ชอบนวัตกรรม และสนุกกับการทำงาน
 • ท้าทายตัวเอง และเติบโตอย่างก้าวกระโดด

4 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • งานบัญชี การเงิน
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพบัญชี
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน 2 ปีขึ้นไป
 • ละเอียด รอบคอบ ทำงานเร็ว

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Accounting
 • At least 10 years working experience
 • Salary Negotiable

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Payroll,accountant,AP,AR
 • Payroll, Accounting
 • เงินเดือน,บัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

19 hours ago

 

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • FI-CO,SD,MM-PO
 • SAP OFFICE
 • เจ้าหน้าที่ SAP

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • AP Accounting
 • Finance
 • Accounitng Officer

20-Nov-19

THB20k - 25k /month

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี
 • ปิดงบการเงิน
 • CPD

20-Nov-19

 

Applied
 • 1-2 years working experience
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • knowledge of Accounting Standards and Thai Tax

20-Nov-19

 

Applied
 • รับสมัครด่วน
 • วันหยุด เสาร์ อาทิตย์
 • ที่ทำงานใกล้ BTS ช่องนนทรี

20-Nov-19

THB20k - 35k /month

Applied
 • ได้เรียนรู้ทั้งงานบัญชีและสอบบัญชี
 • บริษัทออกค่าอบรม CPD ให้ทั้งหมด
 • สามารถเก็บชั่วโมงเพื่อสอบ CPA ได้

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • experiences in accounting/finance at least 4
 • Fintech start up
 • Free lunch and Group insurance

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการบัญชีและการเงิน มีความสามารถปิดบัญชี
 • รายงานทางภาษี สำหรับยื่นงบการเงินประจำปีควบคุม
 • บริหารงานการเงิน ด้านการรับและการจ่าย การทำธุรกรรม

20-Nov-19

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์และวางแผน
 • สามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี

20-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีด้านงาน GL 3-5 ปี
 • ให้คำแนะนำงานบัญชีกับทีมงานได้
 • ทำงานเป็นทีมได้ มีทัศนคติดี กระตือรือล้น

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Strong interpersonal and communication skills
 • Good english
 • Minimum 2 years of Accounting experience

20-Nov-19

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล รายงานภาษี
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
 • ลงบัญชีประจำวันด้วยโปรแกรมบัญชี

20-Nov-19

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านบัญชี
 • มีความรู้เข้าใจสายงานบัญชี สามารถ เข้าใจระบบบัญชี
 • เป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

20-Nov-19

 

Applied
 • รับวางบิล,เตรียมเอกสารเพื่ออนุมัติจ่าย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความเข้าใจเรื่องบัญชี,ภาษี และจัดทำบัญชี

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะด้านการขาย
 • มีความรับผิดชอบ

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • ขอนแก่น
 • เริ่มงานได้ทันที

20-Nov-19

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าแรงของพนักงาน
 • มีความรู้เรื่องโครงการ BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีก่อนปิดงบกา

20-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • จบด้านบัญชี มีประสบการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบด้านบัญชี มีประสบการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับเด็กจบใหม่

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีสต๊อกอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
 • มีมุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน

20-Nov-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานเป็นทีมดี ไม่เกียงงาน มีความรับผิดชอบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Nov-19

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • 1 ตำแหน่ง
 • ทำงานที่ระยอง

19-Nov-19

 

Applied
 • To find new dealers to use their service.
 • 3 years in Sales Car Leasing related field.
 • To explain service to end users (consumers).

19-Nov-19

 

Applied
 • Give technical advice to customers
 • Working hour: Monday-Friday 08.00-17.00.
 • Technical support for coloring material (chemical)

19-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineer
 • Experience 4 years up in Manufacturing
 • Can communicate in English

19-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmacy
 • Can communicate in English
 • Able to come to work by her/himself

19-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Need experience 1 year in Sales Coordinator
 • Documentation. Issue P/O, quotation

19-Nov-19

 

Applied
 • Salary plus other allowances
 • 20,000 - 40,000 Baht
 • New graduated are also welcome

19-Nov-19

 

Applied