• รับผิดชอบงานธุรการสำนักงาน
 • ดำเนิการออกใบขอซื้อ (PR) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • บันทึกรายการในการออกใบ PR ครั้งต่อไป

1 hour ago

 

Applied
 • Chinese and Thai Language, ภาษาจีน
 • Administer, Coordinator
 • Work day: Mon-Sat

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน
 • มีประสบการณ์ทางด้านธุรการ – บุคคล
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอ

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree. New graduate is welcome.
 • Good communication skill in Thai and English.
 • Good coordinator and Good service mind person

11 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Issue and maintain the sterilization planning
 • สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้
 • MRP, Microsoft Office

11 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years experiences in related field
 • Bachelor's degree in any related field
 • Salary plus other allowances

11 hours ago

 

Applied
 • เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานประจำต่างประเทศ ตามระดับงาน
 • สวัสดิการที่พัก ( ในประเทศที่ปฏิบัติงาน )
 • ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

11 hours ago

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 35-45 ปี
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • HR Payroll

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience 1-3 years and above in related fields
 • Interest in coordination and administration
 • Fluent command of both Thai and English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work as Accountant
 • Self Starter, Punctual, Active, Well Organized
 • Casual but professional small company environment.

17 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • ควบคุม จัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนอัตรากำลังคนของธุรกิจ
 • งานธุรการและความปลอดภัย

17 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานสัมมนา ประจำไตรมาส และประจำปี
 • ประสานงาน โรงแรม จัดพิมพ์
 • ดูแลขั้นตอนการสมัครของผู้เข้าสัมมนา

25-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชี
 • บริหารจัดการงานด้านธุรการ การทำเอกสารและบันทึกต่าง
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

25-Jan-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Information Technology
 • 3 years experience in application development
 • Good command in English

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Good command in English/Chinese will be advantage
 • At least 3 years experiences in related field

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Good command in English/Japanese will be advantage
 • At least 1 years experiences in related field

24-Jan-20

 

Applied
 • degree in Mechanical Engineering only
 • Need Engineering license and Car license
 • Good command in English

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • experience 2 years in Sales related field.
 • Sales of Machine Tools

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • 3 years experiences in related field.
 • Admin duty.

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer
 • Need experience in 1 year
 • Need skill in Altium designer

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineer
 • Need experience in 2 years
 • Need skill VB.Net , C++ ,C# ,JAVA

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Good command in English/Japanese
 • 3 years experiences in law

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • At least 8 years experiences in Accounting
 • To work on our Red Line project office

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • 4 years in CRM related field
 • Good command in English

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Need experience 1-2 years in Sales coordinator
 • Review Customer P/O or Forecast

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer
 • New graduated are also welcome
 • ISO9000, ISO14000,Quality Controls

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting of Finance
 • 3 years’ experience in management
 • Very good at English both written and spoken

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • At least 5 years experiences in ERP (NAV)
 • Good command in English

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering (IE)
 • 1-3 years of experience in function.
 • Good command of spoken, read and written English.

24-Jan-20

 

Applied
 • 3 years experiences in Marketing/Customer service.
 • Bachelor's degree in related field.
 • Good command in English/Japanese

24-Jan-20

 

Applied
 • 5 years experiences in Sales or Industry.
 • Bachelor's degree in related field.
 • Good command in English/Japanese

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Architect, Civil, Environment
 • Good command in English.
 • Candidate who is interested in Sound business.

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering only.
 • Need Engineering license and Car license.
 • Good command in English.

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field.
 • 6 years in Sales from a multinational Freight
 • Good command in English.

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • Japanese Language Proficiency Test at level N2
 • New graduated are also welcome.

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Need experience 3 years in Dental Equipment
 • Need own car and license

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business English
 • 1 years in Inside Sales, Import Export , Shipping
 • Good command in English.

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical.
 • At least 5 years experiences in design by CATIA.
 • Japanese Language Proficiency Test at level N4

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field.
 • Need experience 2 years in Sales of machine field.
 • Good command in English.

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field.
 • Good command in English will be advantage.
 • 3 years experiences in design auto parts by UG

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field.
 • experience 3 years in Sales related field.
 • Good command in English

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Supply Chain Management
 • 5 years of Procurement or Purchasing function
 • Good command in English

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering fields
 • Experience with manufacturing – automotive
 • At least 5 years’ experience in Engineering field

24-Jan-20

 

Applied
 • เงินเดือน 50,000 บาท
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 7 ปี ขึ้นไป
 • มีประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Facility and Building
 • Administration
 • Building and construction

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied