• หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.บัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ร่วมงานกับทีมงานศักยภาพสูง

13 hours ago

 

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

13 hours ago

 

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

13 hours ago

 

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • อำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้สินเชื่อของธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปี
 • มีความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

06-Aug-20

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานในตลาดฟอเร็กซ์ 2 ปี
 • พัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายกับ Introducing broker
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

06-Aug-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Min 6 years experience in IT Relationship and SME
 • Knowing about banking business and regulations
 • Good communicate both Thai and English

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • data analysis, statistics, risk model
 • SAS enterprise, SAS programming
 • KYC, AML

05-Aug-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • อายุ 35-45 ปี
 • หากมีประสบการณ์ผ่านงานธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Aug-20

 

Applied
 • product development พัฒนาผลิตภัณฑ์ เงินฝาก ประกัน
 • ธนาคาร ตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ วางแผน
 • สาขา ตลาด

31-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคาร
 • มีใบอนุญาต นว,นช,IC

30-Jul-20

 

Applied