• วุฒิ ปวช.ถึง ปวส.สาขาช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล
 • มีพื้นฐานงานช่าง ละเอียด รอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด
 • อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เคร
 • ประสบการณ์ 0-10 ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

03-Apr-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้กล้อง total station
 • ทำงานใต้ภาวะความกดดันได้ดี

03-Apr-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้กล้อง total station
 • ปฏิบัติงานสำรวจก่อสร้าง

03-Apr-20

 

Applied
 • TPM
 • Maintenance
 • Foods

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวยานยนต์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ด้านงานช่างยนต์

02-Apr-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไปในสายงานการบริหารศูนย์การค้า / อาคาร
 • มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

01-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทํางานต่างจังหวัด และล่วงเวลาได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

01-Apr-20

 

Applied