• มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน5-10 ปี
 • มี CPA, CPD

57 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี/กฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ, Compliance
 • มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน,

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรร
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำงบประมาณไม่น้อยกว่า5-7ปี
 • จัดทำงบประมาณโครงการ จัดทำงบประมาณการเตรียมพื้นที่

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent in English (reading,writing andspeaking)
 • Experiences in finance or accounting management
 • Experience leading and developing finance /account

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 hours ago

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Manage Design/Website/Campaign/Touch Point/UXUI
 • analyze web performance/co-operation in mkt team
 • At least 3 years of direct experience for role

6 hours ago

 

Applied
 • Business Development, Partnership, Relationships
 • Analyze sales, Partners
 • Bonus, Good Benefits

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • มีคุณวุฒิหรือสอบผ่าน CFA ระดับ 1 2 หรือ 3

6 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • จำนวน 1 อัตรา

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • ออกหรือแก้ไขประกาศ/กฎหมาย guideline

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • ติดตามภาวะตลาด และตลาดตราสารประเภทต่าง ๆ

6 hours ago

 

Applied
 • Age between 22-26 in Finance Economics or related
 • English with TOEIC800 /IELTS6.5/TOEFL90
 • Possess own car with a valid driving license

6 hours ago

 

Applied
 • Accounting Supervisor
 • experience in accounting more than 5 year
 • experience in accounting leader more than 1 year

6 hours ago

 

Applied
 • Minimum 20 years of experience in field.
 • Minimum 10 years as management level
 • Must have experience from a construction company

6 hours ago

 

Applied
 • Responsible for managing Credit Policies.
 • Develop, implement and maintain Credit Policies
 • Analysis on overdue accounts and collection.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Manager
 • ประสบการณ์งานขาย
 • ประสบการณ์บริหารทีม

6 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degrees in Accounting
 • 3 years working experience
 • 5 days working

6 hours ago

 

Applied
 • การบริหารโครงการ หรือพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 2 ปี
 • ความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบไอที สารสนเทศ
 • ความรู้ทางการเงิน และ/หรือ ความรู้ทางด้านประกันภัย

6 hours ago

 

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารทุจริต
 • สืบค้นข้อเท็จจริงของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน
 • จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล

11 hours ago

 

Applied
 • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
 • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
 • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in retail operation management
 • Good in people management
 • Work location at BTS Siam

11 hours ago

 

Applied
 • มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • มีสัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท

11 hours ago

 

Applied
 • Maximize ROI via LINE@, Google Ads, Facebook ad
 • draw key recommendations around website and custom
 • Google Analytic, Google Optimize, Google Tage Mana

11 hours ago

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Sales,Insurance in industry
 • Insurance Specialist
 • Bancassurance

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • การเงิน
 • ที่ปรึกษาการเงิน
 • สินเชื่อ , ภาษี

11 hours ago

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

11 hours ago

 

Applied
 • Passionate Brand Storyteller
 • Creativity, Excellent Communication
 • 1-2 yrs of experience in content/creative

11 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effect ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเล่าเรื่อง

11 hours ago

 

Applied
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน 7 ปีขึ้นไป
 • เคยมีส่วนร่วมในการImplement TFRS9 TFRS7 และ TAS32

11 hours ago

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาชา การบัญชี การเงิน
 • การเงิน Invoice และ เอกสารอื่นๆ
 • ทำงานพระรามสาม ถนนนางลิ้นจี่ อาคาร เจเพรส

11 hours ago

 

Applied
 • Financial, Investment, content
 • create and wrap up
 • creative

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or higher Degree in Marketing
 • 2 - 5 years experienced in Account Executive
 • Execute sales plan, promote campaign

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

11 hours ago

 

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคาร
 • มีใบอนุญาต นว,นช,IC

11 hours ago

 

Applied