• ปริญญาตรีการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานในสายงาน 5 ปี
 • ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Trade Marketing
 • วิเคราะห์คำนวณตัวเลขได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

12-Aug-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • ประสบการณ์งานลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร พัฒนาธุรกิจ
 • ประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหาร/ผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป
 • ธุรกิจงานบริการทำความสะอาด, B2B พิจารณาเป็นพิเศษ

12-Aug-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • งาน HRM
 • งาน HROD

11-Aug-20

 

Applied
 • Business Development Officer
 • พนักงานพัฒนาธุรกิจ
 • ตลาดสี่มุมเมือง บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

11-Aug-20

 

Applied
 • HR Supervisor
 • HR Specialist
 • 5 - 7 years working experience

10-Aug-20

 

Applied
 • Exp in Marketing or business development 2 year
 • Able to work at Samutprakarn 1 day/week
 • Bachelor degree or above

10-Aug-20

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออุตสาหกรรม 7-10 ปี

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการและประสานงานกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและทำงานโดยตรงกับ OM และ GM
 • วางแผนการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

06-Aug-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด เภสัช
 • ประสบการณ์ตรงด้านการตลาด FMCG 3 ปีขึ้นไป
 • การวางแผนกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์

03-Aug-20

 

Applied