• สามารถบริหารงานร่วมกับฝ่ายบริหาร
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการตามตกลง
 • มีความก้าวหน้าในงาน

21 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing International Company
 • Flexible and fun environment office
 • Attracting benefits

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ผลตอบแทนดี
 • มีความก้าวหน้าในงาน
 • สามารถร่วมบริหารกับฝ่ายบริหาร

31 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ร้านยา Chain 5 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี

38 mins ago

 

Applied
 • กำหนดเป้าหมาย วางแผนการขาย ส่งเสริมการขาย ON TRADE
 • มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม
 • มีทักษะในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด

58 mins ago

 

Applied
 • ผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด
 • วางแผนการขาย และส่งเสริมการขายช่องทาง ON TRADE
 • ดูแลแผนการเยี่ยมและรายงานการเยี่ยมร้านค้า ON TRADE

59 mins ago

 

Applied
 • SAP/ERP
 • ABAPer
 • SAP Module MM,PP,FI

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี , ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • ประสบการณ์ในการขาย และผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบ IT

1 hour ago

 

Applied
 • กิจกรรมการตลาด
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
 • คิดแคมแปญการตลาด

1 hour ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

4 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่
 • ออกงานอีเว้นท์นอกสถานที่

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graphic, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro
 • Motion Graphic, After Effects
 • Info Graphic

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sale coordinator, Sale Support, Sale Admin
 • Understanding of ERP System.
 • Good benefits provided

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและประสานงาน,อำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที
 • มีประสบการณ์บริการผู้เช่าพลาซ่า/ศูนย์การค้า2-3ปี
 • ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน (วันหยุดไม่ใช่เสาร์ อาทิตย์)

4 hours ago

 

Applied
 • Well Understand about raw material of Ceramic
 • Good negotiation and communication skill
 • Company car, commission & incentive are provided

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ผลตอบแทนสูงตามความสามารถ (ค่าคอมมิชชั่น)
 • สามารถทำงานที่บ้านได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ข้าวเที่ยงฟรี
 • บรรยากาศสบาย
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • มีผลตอบแทนที่ดี
 • เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

4 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • มีค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าเดินทางเบิกได้ตามจริง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • วางแผนทางการเงินและการลงทุน

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน Trade marketing
 • มีประสบการณ์ในการทำสินค้าFMCG

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร
 • Digital literacy as knowledge user
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการของของตลาดทุน
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600
 • มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years professional experience in Marketing
 • FMCG/Feed Addition/Agricultural background a plus
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Team Commission
 • Beauty Treatment Benefit
 • Flexible Working Time

4 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนการตลาดอย่างน้อยกว่า 5 ปี ในธุรกิจ Food
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี ขึ้นไป
 • มีความใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience about marketing online 2-5 years
 • Have experience working with Japanese people
 • Can speak Japanese N3 up

4 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าบุคคลรายใหญ่
 • ขยายฐานลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
 • นำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในงานวางแผน
 • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขัน รวมทั้งภาพรวมทางการตลาด

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ในงานด้านการบริหาร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Influencer Coordinator
 • Influencer Marketing
 • Good communication, negotiation skills

4 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years in Experience
 • Maintaining the customer relationship after sales
 • 5 Day working , High Salary , Incentive

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • sales manager
 • sales
 • Service sales

4 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25-35 ปี ป.ตรีบริหารธุรกิจ,บัญชี,ตลาด,อสังหาฯ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ/พัฒนาโครงการ3ปีขึ้นไป
 • ใช้ Auto Cad, MS.Office ได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
 • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะการออกแบบ นิเทศน์ศิลป์
 • มีความชอบด้านSocial Media
 • มีทักษะในการประสานงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานในจังหวัดภูเก็ต

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 50,000 บาท
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 7 ปี ขึ้นไป
 • มีประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ
 • มีประสบการณ์การทำงานอสังหาริมทรัพย์แนวสูงหรือราบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์,Social media, อดทน

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการการเงิน 5 ปี
 • บริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1

4 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experience Design
 • พัฒนากระบวนการ ระบบและเครื่องมือสำหรับช่องทางสาขา
 • Project Management

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ ดีไซน์และวางคอนเทนท์บนสื่อออนไลน์ให้เหมาะสม
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบได้

4 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ด้านการคิดโปรโมชั่นสำหรับสินค้าได้
 • มีความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • ใช้โปรแกรม MS Office - Excel ได้เป็นอย่างดี

4 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied