• การคำนวณสำรองประกันภัย
 • การวิเคราะห์สถิติประกันภัย
 • การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัย

59 mins ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารศูนย์บริการรถยนต์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • โอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree / Master Degree in Safety Engineer
 • Experience 10-15 years in Safety Engineer
 • Have Exp. in High Building construction.

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • ประสบการณ์งานลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese
 • interpreter
 • translator

2 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Graduate Bachelor Degree of Computer Science En
 • 10-15 years of experience in Direct Field Computer
 • Excellent IT / Technology skills

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเลคทรอนิคส์
 • ประสบการณ์ในการขายอุปกรณ์ PLC,HMI,SCADA,INVERTER
 • ขายระบบ CONTROL PANEL, AUTOMATION, ROBOTICS SYSTEM

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • French speaking
 • Web Assistant
 • เลขานุการด้านเว็บ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Manager,Product Management
 • Product Marketing
 • IT product

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ทำงานประจำที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา

5 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลช่องทางการสื่อสารของผลิตภัณฑ์
 • กำหนดโปรโมชั่นและเก็บข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Law from leading university
 • 5 years of experience in well-regarded law
 • Ability to work independent and team.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา /สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ Auto-cad เขียนแบบ

9 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • ผุ้จัดการบัญชี
 • ไกล้ BTS

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน
 • ทำงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน

9 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้าน Data Relational
 • สารมรถใช้ Tableau
 • ประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดอย่างน้อย 3 ปี

10 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Good knowledge of Life insurance and its risk
 • Degree in Actuarial, Risk Management, Investment
 • Strong analytical & problem solving skills

12 hours ago

 

Applied
 • Develop & manage investment products, Mutual fund
 • Self-driven, Hands-on, High-energy
 • Fluent in English

12 hours ago

 

Applied
 • Business Development B2B Client Project Management
 • On-demand logistics บริการแมสเซ็นเจอร์ออนไลน์
 • เงินเดือน 25,000-35,000

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูล, ปร

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำอาหาร 1 - 2 ปี ในด้านครัวไทย -ยุโรป
 • สามารถคิดเมนูอาหารไทย - ยุโรป
 • มีความรู้ด้าน GMP

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รอบรู้เส้นทาง

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รอบรู้เส้นทาง

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รอบรู้เส้นทาง

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รอบรู้เส้นทาง

14 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ช่วยงานอื่น ๆ ภายในร้าน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

14 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ช่วยงานอื่น ๆ ภายในร้าน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

14 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ช่วยงานอื่น ๆ ภายในร้าน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

14 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ช่วยงานอื่น ๆ ภายในร้าน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

14 hours ago

 

Applied