• ชาย-หญิงอายุระหว่าง 25-30 ปี
  • ประสบการณ์การขายหรือการตลาด
  • สามารถขับรถยนต์ได้

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
  • ชาย-หญิงอายุระหว่าง 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม6 หรือ ปวช. สาขาการตลาด
  • สามารถทำงานพบปะลูกค้านอกสถานที่ได้

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.