• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องอายุ 35-45 ปี
  • มีความชำนาญ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ รายงานได้
  • มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้สถานประกอบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.