• Sales
 • work at Muang Samuthprakarn
 • Sales packaging

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • หญิง และชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รักการขาย และชอบที่จะทำงานด้านการบริการ งานนำเสนอ
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้างพอสมควร

24-Jul-17

 

Applied
 • หญิง และชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้างพอสมควร

24-Jul-17

 

Applied
 • หญิง และชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รักการขาย และชอบที่จะทำงานด้านการบริการ งานนำเสนอ
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้างพอสมควร

24-Jul-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า
 • หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ม.6 ปวช.ขึ้นไป

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.