• ดูแลภาพรวมทั้งหมดของ Export
  • จัดทำ ROI และ Business plan ของธุรกิจกลุ่ม brand
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.