• ขายสินค้าและดูแลลูกค้าประเภท Whole Selling
  • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
  • กรุณาระบุภาค/เขต ที่ท่านประสงค์จะปฏิบัติงาน

10 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี-ดีมาก
  • มีรถส่วนตัว

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.