• เยี่ยมลูกค้าในต่างจังหวัด
  • ประชาสัมพันธ์รายการ ส่งเสริมการขายของบริษัท
  • ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการขาย

13-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.