• มีทักษะทางด้านงานขาย
  • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
  • มีใจรักในงานบริการลูกค้า

20-Apr-17

 

Applied
  • Sale Executive
  • Sale Coordinator
  • Sale Administrative

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.