• อายุ 23 -35 ปี หญิง/ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-3 ปี ขายกลุ่มลูกค้าอุตสาห

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.