• มีประสบการณ์ขายสินค้าในเขตภาคอีสาน
  • มีความรู้ในสินค้าด้านIT คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และรู้เส้นทางในภาคอีสานเป็นอย่างดี

20-Oct-16

 

Applied
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
  • ประจำจังหวัดอุบลราชธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์
  • ประจำจังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.