• รักงานขายและงานบริการลูกค้า
  • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.