• ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานพื้นฐานได้
  • มีถิ่นฐานทีอยู่ใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถอยู่ OT. ได้

25-Jul-17

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.