• มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
 • มีประสบการณ์ทำงานโดยมีผลงานมาแสดง
 • มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์

26-May-17

 

Applied
 • Front-end and some back-end development experience
 • Degree or higher in Computer science, IT
 • Practical experience in development of HTML

26-May-17

 

Applied
 • Proficient in latest design softwares
 • Highly creative, proactive, detail oriented
 • Good communication in English

23-May-17

 

Applied
 • ออกแบบงานกราฟฟิกในช่องทาง Digital Media
 • ประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์
 • ประสบการณ์1 - 2 ปี

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP,.net MS
 • สามารถทำ web site ได้ (มีประสบการณ์)

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.